Redaktørtjenester

Jeg tilbyr ulike tjenester for videreutvikling og ferdigstillelse av manus. Mine kvalifikasjoner, i tillegg til egne bokutgivlser og arbeidet med disse, er en mastergrad i filosofi fra UiB og en mastergrad i allmenn litteraturvitenskap fra UiB. Filosofien hjelper med å åpne opp for nye perspektiver og nye ideer rundt manus, mens utdanningen i litteraturvitenskap gjør at jeg er godt vant til å arbeide med skjønnlitteratur, tekst og analyse. Fyll ut kontaktskjema om du ønsker å bestille noen av disse tjenestene.

Manuskonsulent

En manusuttalelse er en god investering som kan spare deg for mye tid og energi. Få hjelp fra en erfaren redaktør til vurdere om dette er et prosjekt du bør gå videre med, om du er på riktig vei og hva du kan gjøre for å forbedre manuset i en tidlig fase. Du får en skriftlig uttalelse på 1-3 sider og målrettede råd om hva som bør forbedres dersom dette skal bli en god bok. Vurdering på opptil 100 sider: 2200 kr pluss moms. Vurdering på opptil 150 sider: 2800 pluss moms.

Ideutvikling

Har du et manusutkast eller en idé, og er i tvil om hvor du skal begynne eller om dette i det hele tatt bør bli bok?

Test ideen din og få tilbakemelding på originalitet, relevant, tips til videreutvikling, struktur og innhold. Dette skjer best i muntlig samtale. Ta med notatbok og en kort presentasjon av ideen din. 90min samtale på mitt kontor i Bergen. 1000 kr.

Redaktør

Redaktøren går dypere inn i manuset enn manuskonsulenten gjør, og gir deg en skriftlig uttalelse, endringsforslag og kommentarer i selve manuset. Her vil du få spesifikk og konkret tilbakemeldinger på både styrke og svakheter ved manuset, slik at du har et godt grunnlag for å jobbe videre med det. Redaktør på opptil 150 sider: 7500 pluss moms.

Transkribering

Transkribering av norske lydfiler. 30 kroner per minutt audio. 1 time audio tar normalt 4-6 arbeidstimer.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close